top of page

Alžbetka v prírode – most medzi skautmi a deťmi z krízového centra Alžbetka


Popri organizácii našich klasických letných táborov sme minulý rok pripravili aj tábor pre deti z krízového centra Alžbetka.


Na skautskom tábore s deťmi z Alžbetky
Táborová romantika

Tábor sa konal v dňoch 30. júna – 5. júla na táborovej lúke neďaleko obce Švedlár. Spolu s deťmi a mládežou z Alžbetky sme vytvorili pekné spoločenstvo a navzájom sa obohatili. Projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu SPPravmeTO.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page