Alžbetka v prírode – most medzi skautmi a deťmi z krízového centra Alžbetka


Popri organizácii našich klasických letných táborov sme minulý rok pripravili aj tábor pre deti z krízového centra Alžbetka.


Táborová romantika

Tábor sa konal v dňoch 30. júna – 5. júla na táborovej lúke neďaleko obce Švedlár. Spolu s deťmi a mládežou z Alžbetky sme vytvorili pekné spoločenstvo a navzájom sa obohatili. Projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu SPPravmeTO.
Recent Posts

See All

© 2020. Proudly created by 75.zbor.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon