Víkendovky

dobrodružstvá mimo klubovne

Približne raz za tri mesiace, naši oddielový vodcovia a radcovia spoločne pripravia víkend plný programu pre členov oddielu. Zvyčajne sa tieto víkendovky konajú v chatách alebo táboriskách (v závislosti od ročného odbobia) v okolí Spišškej Novej Vsi.

2 dni

15 - 20 detí a mládeže

Chaty alebo táboriská v okolí SNV

Zodpovedná osoba nad 18 rokov prítomná na chate