top of page

Víkendovky

dobrodružstvá mimo klubovne

Približne raz za jeden alebo dva mesiace, naši oddieloví vodcovia a radcovia spoločne pripravia víkend plný programu pre členov oddielu. Zvyčajne sa tieto víkendovky konajú v chatách alebo táboriskách (v závislosti od ročného odbobia), v okolí Spišškej Novej Vsi.

1-3 dni

15 - 20 detí a mládeže

Chaty alebo táboriská v okolí SNV

Zodpovedná osoba nad 18 rokov prítomná na chate

bottom of page