Družinovky

pravidelné týždenné stretnutia

Každný týždeň sa stretávame na tzv. družinovkách, v našej klubovni. Družinovky sú vedené starším skautmi/ skautkami vo veku od 16 rokov, ktorý majú za sebou úspešne absolvovaný kurz vedenia družiny. 

 

Družinovky zvyčaje trvajú 1,5 hodiny, ktorých náplňov sú zábavné hry, hry na rozvoj osobnosti a skautksej praxe. Na kvalitu programu a bezpečnosť detí dohliada vedúci oddielu a zboru.

1,5 hodiny

6 - 12 detí

Ako sa pridať k družine?