top of page

Družinovky

pravidelné týždenné stretnutia

Každý týždeň sa stretávame na tzv. družinovkách v našej klubovni. Družinovky sú vedené staršími skautmi/ skautkami vo veku od 16 rokov, ktorí majú za sebou úspešne absolvovaný kurz vedenia družiny. 

Družinovky zvyčajne trvajú 1,5 hodiny, ktorých náplňov sú zábavné hry, hry na rozvoj osobnosti a skautsej praxe. Na kvalitu programu a bezpečnosť detí dohliada vedúci oddielu a zboru.

1,5 hodiny

6 - 12 detí

Ako sa pridať k družine?

bottom of page