top of page

Pridaj sa k nám

zaži skauting na vlastnej koži

PRE DETI

skús to s nami 

Úplne na úvod úplne stačí ak nám napíšete email alebo zatelefonujete. Spoločne sa v krátkosti porozprávame a pozrieme sa na to do akej skupiny (družiny) by sa vaša ratolesť mohla pridať. Nie je záväzné hneď od začiatku stať sa členom, ale skúsenosť hovorí, že sa to zväčša nekončí po prvej družinovke :). Ak sa to Vášmu dieťaťu zapáči a bude sa pravidelne zúčastňovať na družinovkách, radi ho privítame aj na letnom skautskom tábore. Účasť na tábore si bude vyžadovať oficiálnu registráciu do skautingu.

PRE STARŠIU MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

skauting pre malých aj veľých

Skauting potrebuje podporu mládeže a dospelých, aby vedel pomáháť deťom v ich plnohodnotnom rozvoji. Ak máte od 16 do 100+ rokov určite sa nám ozvite :). Príležitostí ako sa zapojiť a agažovať v našom zbore je mnoho.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

ročné členské

Ak  Vám alebo Vášmu dieťaťu skauting zachutil a chcete sa pravidelne zúčastňovať na skautských podujatiach, potom bude potrebné registorvať sa ako člen.

Ročný členský príspevok v Spišskej Novej Vsi je 25 Eur na rok a zahŕnňa registráciu do Slovenského skautingu (18 Eur) a prostriedky na zabezpečenie činnosti zboru (7 Eur). 

V členskom poplatku je zahrnuté:

  • základné úrazové poistenie

  • 4 krát ročne časopis podľa vekovej kategórie

  • zľavy k skautskému preukazu (Skautské preukazy a členské známky sú odosielané do zborov spolu s registráciou.)

  • zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

 

Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácií je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského.

Naša klubovňa v Spišskej

Kontaktujte nás

bottom of page