top of page

2 % Z DANE

ako venovať vaše 2 % z dane?

S vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí. 

  

Vďaka Vašej podpore sme už dokázali prerobiť skautskú klubovňu, kúpiť nové podsadové stany na naše tábory a opraviť staré, nakúpiť mnoho vybavenia do klubovne, či na naše podujatia. S Vašou pomocou dokážeme sprostredkovať hodnotný výchovný program deťom a mládeži v našom meste. 

  

Veľmi si vašu pomoc vážime a úprimne vám ďakujeme! 

ČO PRE TO UROBIŤ?

 

A. Ak ste zamestnanec a žiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane - potrebujete 2 tlačivá.

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo  (1) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu a Vyhlásenie (2) s predvyplnenými údajmi o našom zbore ste obdržali, alebo môžete si ho stiahnuť aj nižšie. Tiež môžete požiadať o zaslanie Vyhlásenia mailom na adrese 75zbor@skauting.sk.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

 

B. Ak podávate daňové priznanie

 

V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Vpíšte tam údaje o našej organizácii:

Názov: Slovenský skauting, 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves

Sídlo: Potočná 16 | 053 01 Harichovce

Právna forma: občianske združenie

IČO: 313 09 305

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov. 

 

Ďakujeme!

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Potvrdenie_O_Zaplatení_Dane.pdf

Vyhlásenie_O_Poukázaní_2%.pdf

bottom of page