2 % Z DANE

ako venovať vaše 2 % z dane?

S vašou podporou dokážeme sprostedkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí.

 

Vďaka Vašej podpore sme minulý rok dokázali napríklad prerobiť skautskú klubovňu, kúpiť nové podsadové stany na naše tábory a mnoho iného. Vďaka vašej pomoci dokážeme sprostredkovať hodnotný výchovný program deťom a mládeži v našom meste.

 

Veľmi si vašu pomoc vážime a úprimne vám ďakujeme!

ČO PRE TO UROBIŤ?

 

A. Ak ste zamestnanec a žiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane - potrebujete 2 tlačivá.

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo  (1) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu a Vyhlásenie (2) s predvyplnenými údajmi o našom zbore ste obdržali, alebo môžete si ho stiahnuť aj nižšie. Tiež môžete požiadať o zaslanie Vyhlásenia mailom na adrese 75zbor@skauting.sk.

Vyhlásenie vyplňte a obe tieto tlačivá doručte do 30. 04. 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

B. Ak podávate daňové priznanie

 

V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Vpíšte tam údaje o našej organizácii:

Názov: Slovenský skauting, 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves

Sídlo: Hutnícka 14/53, 052 01 Spišská Nová Ves

Právna forma: občianske združenie

IČO: 313 09 305

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2020 na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ďakujeme!

SÚBORY NA STIAHNUTIE

© 2020. Proudly created by 75.zbor.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon