top of page

Radca radí radcovi 2020Radca radí radcovi, alebo inak RaRaRak je tradičnou akciou pre rangerov v našom zbore. Akcia je zameraná na vzdelávanie radcov a podracov nie vo forme radcovského kurzu, ale skrz vzájomné zdieľanie nápadov a inšpiráciu. Akcia zväčša pozostáva z jedného víkendu na chate mimo civilizácie. Akcia tiež obsahuje rôzne prednášky, workshopy a aktivity zamerané na osobnostný rast jednotlivca.


Dátumy RaRaRak 2020

1. časť - 7.2.-9.2.2020

2. časť - 8.5-10.5.2020


Ak máš záujem zúčastniť sa RaRaRaku 2020, prosím kontaktuj brata Kladiva na pavol.marc@gmail.com.

Rak‘19


Rararak 2019 sa konal 17-19.3.2019 na chate Hleďanské pri obci Spišský Štiavnik. Osemnásti účastníci tohto ročníka zažili víkend v téme Ako si vycvičiť draka, kedy sa im spolu s náčelníkom Ragnarom podarilo uzavrieť mier s drakmi a poraziť obzvlášť nepríjemných lovcov drakov a iné individuá. Samozrejme, popri zábave sa konali základné vzdelávacie prednášky o skautingu, ktoré ocenili hlavne budúci alebo už začínajúci radcovia a podracovia. Víkend bol zameraný na poukázanie komunitného aspektu zboru a skautingu, ktoré vyvrcholilo v sobotu večer charakterovou aktivitou. Pre tím to bola obohacujúca skúsenosť a vieme čo budeme chcieť zlepšiť na Rararaku’20.Kommentare


bottom of page